Mamologická prevence

Mamologická prevence
Každá žena ve věku nad 45 let by měla být jednou za 2 roky vyšetřena v akreditovaném mamologickém centru na mamografu.


Jde o speciální rentgenový vyšetřovací přístroj, který umožňuje popsat strukturu prsů. Slouží k vyhledávání případných rizikových nálezů a tím umožňuje včasnou léčbu. Tento preventivní program je hrazen všemi zdravotními pojišťovnami. Pokud je v rodině pacientky zvýšené riziko výskytu vážných onemocnění prsů (výskyt onemocnění u blízkých pokrevních příbuzných, genetická zátěž rodiny) je těmto pacientkám doporučováno vyšetření častější, tedy každý rok. Případně kombinace s ultrazvukovým vyšetřením, tedy mamografie jednou za 2 roky, v roce mezi těmito vyšetřeními je provedeno ultrazvukové vyšetření prsů.

Navštívit ordinaci

Gynekologická ordinace v Trutnově – Horním Starém Městě
Navštivte gynekologickou ambulanci

Více o ordinaci


Gynekologická ordinace v Trutnově – Horním Starém Městě
Přijímáme nové pacientky

Více o ordinaci